Bůh, sex a manželství

Další možnost vyzkoušet si své vědomosti ohledně znalostí v oblasti
pravidel STM PPR a celé škály dalších otázek, týkajících se zdraví tou
nejpohodlnější cestou ,tedy přes internetový vědomostní dotazník, je
opět na webu na https://www.cenap.cz/vedomostni-dotazniky (v sekci
„kurzy a vzdělávání“). Tentokrát se týká PPR po porodu.
Je to téma stále aktuální, proto předpokládáme, že i pro Vás může být
tento vědomostní dotazník přínosný.
Pokud máte zájem, zkuste vyplnit dotazník a zašlete nám své odpovědi
nejpozději do 27.6..

Napsat komentář »