Navykl jsem si každé ráno v práci začínat touto modlitbou:
Pane Bože, začínám denní bohoslužbu své práce.
Pomoz mi, ať v ní vždycky na prvním místě konám Tvou vůli a dělám jako křesťan čest Tobě a Tvojí církvi. Ať ve všem, co dnes udělám, na mě může být hrdá moje žena a moje děti. A ať vykonávám svou práci v prvotřídní světové kvalitě pro dobro firmy a všech lidí. Amen.