List z fľaše vylovenej z oceánu:
- Som na pustom ostrove. Noci sú krásne a dlhé, nie sú tu obchody, daňovníci, vláda, polícia, nie je tu smog. Puknite od závisti!