Opět rybář.
Sedí celý den v dešti u vody a loví. Pořád nic. Ani mřenka.
Vtom zlatá rybka !
"Když mě pustíš, splním ti tři přání."
"Dobře. Chci být bohatý, mít krásnou mladou ženu a cestovat do zahraničí !"
"Běž domů, vše se ti splní!",praví zlatá rybka.
Ráno se probouzí rybář cloumáním své ženy : "Vstávej Ferdinande, jedeme do Sarajeva !"