Cigánske príslovie: Pes, ktorý šteká, je nedovarený.