Brněnské Angelikum a akademie

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

setkání skrze umění a duchovní vzdělávání

8. Zda je dovoleno přidat něco ke slovům, v nichž záleží tvar svátostí.III ot. 60 čl. 8 arg. 1Při osmé se postupuje takto: Zdá se, že nic není dovoleno přidat ke slovům, ve kterých záleží tvar svátostí. Neboť nejsou méně nutná taková svátostná slova…

Co je svátost 8

Gerard

8. Zda je dovoleno přidat něco ke slovům, v nichž záleží tvar svátostí.III ot. 60 čl. 8 arg. 1Při osmé se postupuje takto: Zdá se, že nic…

Napsat komentář »

7. Zda se ve svátostech vyžadují určitá slova.III ot. 60 čl. 7 arg. 1Při sedmé se postupuje takto: Zdá se, že se nevyžadují určitá slova ve svátostech. Jak totiž praví Filozof, "slova nejsou stejná u všech". Ale spasení, které se hledá skrze…

Co je svátost 7

Gerard

7. Zda se ve svátostech vyžadují určitá slova.III ot. 60 čl. 7 arg. 1Při sedmé se postupuje takto: Zdá se, že se nevyžadují určitá slova ve…

Napsat komentář »

5. Zda se vyžadují ke svátostem určité věci.
III ot. 60 čl. 5 arg. 1Při páté se postupuje takto: Zdá se, že se nevyžadují určité věci ke svátostem. Smyslové věci jsou totiž přibírány ve svátostech na značení, jak bylo řečeno. Ale nic nebrání, aby…

Co je svátost 5

Gerard

5. Zda se vyžadují ke svátostem určité věci. III ot. 60 čl. 5 arg. 1Při páté se postupuje takto: Zdá se, že se nevyžadují určité věci ke…

Napsat komentář »

6. Zda se vyžadují slova ve značeni svátostí.III ot. 60 čl. 6 arg. 1Při šesté se postupuje takto: Zdá se, že se nevyžadují slova při značení svátosti. Praví totiž Augustin, Proti Faustovi, kniha XIX: "Co jsou jiného všechny tělesné svátosti, než…

Co je svátost 6

Gerard

6. Zda se vyžadují slova ve značeni svátostí.III ot. 60 čl. 6 arg. 1Při šesté se postupuje takto: Zdá se, že se nevyžadují slova při…

Napsat komentář »

4. Zda svátost je vždycky nějakou smyslovou věcí.III ot. 60 čl. 4 arg. 1Při čtvrté se postupuje takto: Zdá se, že svátost není vždycky nějakou smyslovou věcí. Protože, podle Filozofa, v knize Prvých, každý účinek je znamením své příčiny. Ale, jako…

Co je svátost 4

Gerard

4. Zda svátost je vždycky nějakou smyslovou věcí.III ot. 60 čl. 4 arg. 1Při čtvrté se postupuje takto: Zdá se, že svátost není vždycky…

Napsat komentář »