Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Archiv společenství Modlitba breviáře

(úvod)
"Bože, ku pomoci mé vzezři!
Pane Bože všemohoucí, rač přispěti ku pomoci. Srdce i ústa spraviti, bychom tě mohli chváliti. Sláva buď Otci věčnému, Synu i Duchu svatému, ..."

(první žalm)
"Řekl Pán Bůh sám ku Pánu mému: Syn můj jsi ty, sedniž na pravici k Otci svému. ..."

Pokud jste z Moravy, je určitá malá šance, že jste někdy někde slyšeli zpívat "moravské nešpory" ze starého kancionálu Fryčajova, resp. Bečákova. V tom případě byste mi udělali radost, kdybyste mi prozradili, kdy a kde. #nešpory #breviář #Tomáš+Fryčaj