Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Archiv společenství Modlitba breviáře

cantans

Chi - kategorie: Divadlo, tanec, hudba ;)!

dromedar

@cantans Toho jsem si nevšiml, ale je to milé a věcně správné. Liturgie je (mj. také) divadlo, a především - denní modlitba církve se patří zpívat!

Když vzpomenu na zpívané nešpory v katedrále a tuto raněbarokní verzi...
Co všechno se změnilo? Jde i zde o modlitbu nebo jen o teatrálnost?
https://youtu.be/S99FCAFNgaA

dromedar

Krev za krev:

Co všechno se změnilo? Když vzpomenu na (Olejníkovy) zpívané nešpory v (olomoucké) katedrále, jde i zde o modlitbu, nebo jen o úpadkovou ubohost?

dromedar

(V konstruktivnějším režimu)

Odpověď záleží na tom, co považujeme za ideál modlitby. Jde především o to, aby se ten, kdo nešpory zpívá, tím (aktuálně, vědomě) modlil? Nebo o to, aby hudba povznášela k modlitbě ty, kdo nehrají a nezpívají? Nebo konečně o to, přinést k Boží slávě jakýsi "kulturní celopal"? ...

tina

Pokud ne takto, tak jak?

Mot

Děkuji za reakce. I já beru duchovní hudbu jako nástroj, který ducha i srdce (člověka celého) k Bohu povznáší.
Pojďme však prosím dál.
Kde je hranice mezi teatrálností 19. století, kterou kritizoval např. Pius X. a bohatostí "kulturního celopalu", do kterého (k Jeho oslavě) zapojujeme maximum svých darů od Boha darovaných?
Nakolik naopak jde o ubohost, když řeholní či seminární komunity (na různých úrovních) zpívají liturgii hodin (ať nápěvy chorální či Olejníkovy)?
Nakolik si může chrámový hudebník (např. varhaník) dovolit vložit svou špetku do liturgie skrze kvalitu doprovodu a skvělé improvizace preludií? Když zde v Paříži procházím kostely o nedělích a slavnostech, přemýšlím, zda to brát jako koncertování či vskutku integrální součást liturgie? Jakou optikou se na to pravdivě dívat?

Bože, pospěš mi na pomoc
Společenství tleje... Tak ne asi, breviář se modlí, o tom není co psát. To abychom sem co 3 měsíce napsali nesmysl podobný tomuto, aby nám to tu neshnilo...

dromedar

Když tu není co psát, proč by společenství nemělo shnít?

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Protože společenství denní modlitby církve netleje. Je to jedna z nesmyslných výzev signálů. Ale i z nesmyslných výzev může být smysluplná diskuse. Třeba by se zde mohly psát postřehy a rozjímání z denní modlitby církve. To by zde mohlo být denně a viděli bychom svědectví, že v církvi to žije i denní modlitbou církve, která je skutečně živá, protože se modlí.