BohdanaSoučková

BohdanaSoučková

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť ten, kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu je odpuštěno, kdo umírá, vstane k životu.

Napsat komentář »

Odvaha nás vyšle na cestu, pokora nám ukáže cíl.

Napsat komentář »

Ticho nás živí, hluk spotřebovává.

Napsat komentář »

Čím se naplníš, tím jsi.

Napsat komentář »

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat.

Napsat komentář »

Aby ses dostal k prameni, musíš plavat proti proudu.

Napsat komentář »
Napsat komentář »

Utrhla jsem květinu a ona mi zvadla. Chytila jsem motýla a zemřel mi v dlani. Až pak jsem pochopila, že krásy je třeba dotýkat se srdcem.

Napsat komentář »