Slovo na den

24.11.2023

„Hle, naši nepřátelé jsou poraženi, pojďme očistit svatyni a znovu ji posvětit.“

Slovo na den

21.11.2023

Neboť i kdybych nyní ušel mučení od lidí, neuniknu ani živý ani mrtvý rukám Všemohoucího.