S.magazín

Fenomén prokrastinace

"Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu.…

Slovo na den

03. 06. 2020

Ježíš jim řekl: "Jste na omylu, protože neznáte Písmo ani Boží moc."Bůh řekl: `Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův?' On není Bohem mrtvých, ale živých! Velmi se mýlíte…

S.magazín

Toby Mac - single "21 Years"

Na podzim minulého roku jeden z nejznámějších křesťanských zpěváků a raperů, Toby Mac, ztratil svého nejstaršího syna. Jako by byl touto událostí šokován každý rodič, tak byl i…

Slovo na den

02. 06. 2020

Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš. On však prohlédl jejich pokrytectví, a proto jim odpověděl: "Co mě pokoušíte? Podejte mi denár, ať se podívám!" Ježíš se…

S.magazín

Je Tvůj život výmluvný?

Když se řekne slovo letnice, vynoří se mi v mysli několik skutečností. Patří mezi ně třeba rozmanitost církve, ale i postava mého oblíbeného světce sv. Antonína z Padovy. Sv.…

Slovo na den

31. 05. 2020

"Přijměte Ducha svatého!"„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“(Jan 20,21)Každý z evangelistů vybírá některé události z doby po vzkříšení Krista, aby strhujícím…

S.magazín

Seslání Ducha Svatého s dětmi

Slavnost Seslání Ducha Svatého je příležitostí sdílet se s nejstaršími dětmi o jeho působení v našich životech, s těmi mladšími si můžeme připomenout, že nás Bůh vyzývá k jednotě…

S.magazín

Festival UNITED, jak ho neznáte !

I pro letošní rok organizátoři plánovali nabitý program pro plné vsetínské náměstí. Pandemie COVID-19 tomu všemu ale dala zabrat a jako všechny letní festivaly UNITED oznámil, že…

S.magazín

Moc činů a slov

Činíš skutky lásky? Čin má větší váhu než pouhopouhá slova. Vidíš taky ty neshody ve tvém okolí? Nebo jsou přímo ve tvém životě? Někdy by bylo lepší nemluvit. Zkusil jsi být někdy…

S.magazín

SIGNALY NEWS #8

Studuj VOŠ publicistiky v Praze a získej praxi při studiu v TV Noe. Nově již bez předchozí rezervace na bohoslužbu. Začátkem června se budou konat volby do rady VKH Brno. Zájemci…