Magazín

Máj - akcí ráj

Zatímco duben je ve znamení totálně aprílového počasí, květen bude oplývat (snad) květy a (rozhodně) akcemi. Sešlo se jich tolik, že přinášíme jen letmý průřez celou republikou, v…

Země Bohem darovaná

Naše zahrada je kouskem země, který nám byl Bohem svěřený. Tak krásná a důležitá věta.Bůh přeci už ve Starém zákoně svěřil člověku zemi, aby se o ni staral, jí "vládnul" a z ní…

Slovo na den

17.4.2024

Neboť to je vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný.