Až...

Až slovakterá nikdo nevysloviltónyco nikdo nezahrála obrazyjež nikdo nenakreslil vynoří se tišeze svých skrýšíjako ranní mlha v horáchdlouho nikým nezdolanýchnebo kapka na hladině…

Magazín

7D: Bázeň Boží

Když si vyhledáme seznam darů Ducha Svatého, ve většině (ne-li ve všech) zdrojích najdeme na konci seznamu dar bázně Boží. Jak máme ale tento dar chápat? Dar moudrosti nebo síly -…

Modlitební karavan

Před nějakou dobou jsem zaznamenal zajímavou modlitebně evangelizační aktivitu nazvanou Modlitební karavan. Do města přijede neobyčejně obyčejný karavan, zaparkuje na…

Magazín

Spojení s Adamem

O dnešní biblickou úvahu jsem poprosila svého kamaráda Lukáše Nováka. Kromě toho, že je filosof a skaut, má také velmi rád Tolkienovo dílo a vyzná se v něm jako málokdo. A tak…

"Nikdy se tě nezřeknu!"

Už jste byli někdy v Praze u Paulínek v knihkupectví? Kousek od Panny Marie Sněžné? Krom toho, že tam zanecháte nemalou část svého skrovného jmění za spoustu krásných a hodnotných…