Výběr z blogů

Co-vidí možnosti

Současná situace nám předkládá nejrůznější výzvy. Protože jsem (naštěstí) na mateřské dovolené a nemusím řešit školní práci svých dětí ani online výuku studentů, mám při péči o…

Výběr z blogů

Etapovka staršího turnusu 2020

Také se starším turnusem se pojily obavy o konání tábora, případně o restrikcích. Avšak i o měsíc později po mladším turnusu se setkáváme v Hradci Králové na nádraží, kde nás ale…

Výběr z blogů

O stupních poznání Boha

Nedávno jsem četl jedno vyučování na téma poznání Boha. K tomu se vztahoval text z listu apoštola Pavla o tom, abychom se snažili poznat, jaká je Bůh hloubka, délka a šířka…Ve…

Výběr z blogů

Malá obyčejná Pandalka

Byla jednou jedna holčička. Byla to docela obyčejná holčička, ale nemohla by být v naší pohádce, kdyby neměla nějakou kouzelnou schopnost nebo moc. Ona měla od narození taková…

Výběr z blogů

Neznámý anděl

Jedním ze způsobů, jak vnímám ve svém životě Boží lásku a péči, je skrze druhé lidi, kteří jsou pro mě jejími posly. Už se mi stalo mnohokrát, že právě ve chvíli, kdy bylo hůř, se…

Výběr z blogů

O Gedeonovi a koronaviru

Nedávno jsem se modlil ohledně celé té situace s koronavirem a prosil jsem Boha o nějaké slovo do této situace. V Bibli jsem v té chvíli narazil na Gedeona. To asi znáte… Izrael…

Výběr z blogů

Taxík do lesa

,,Která to je odbočka - ta první vlevo, nebo až ta druhá?” pokřikoval taxikář na kolegu, zatímco mi nakládal obří kufr do černého vozu. ,,Prosím, love..” pustil mě dovnitř, s…

Výběr z blogů

Darování vlasů

Právě jsem se vrátila od kadeřnice, kde jsem udělala obrovskou změnu. Nechala jsem si ostříhat vlasy z padesáti cm na krátké mikádo. Proč? Myšlenka se zrodila přibližně před…

Výběr z blogů

O utrpení

V poslední době jsem zažil několik situací, které mne opět dovedly k zamyšlení, jak se vyrovnat s utrpením v našem životě. Těžkosti, nemoci, smrt přicházejí, ať jsme věřící nebo…

Výběr z blogů

Jak jsem ku svatému Brunovi přišel

Jest častým jevem u osob do řehole vstoupivších, že první starostí po startu bývá otázka po tom, jaké řeholní jméno na mě připadne. Tam, kde si kandidáti patrona určují sami…

Výběr z blogů

Ségry

Že nám do rodiny přibyla další ženská, to už tu na blogu zmíněno bylo. Jejím narozením se pro nás otevřel úplně nový svět. Nepřestáváme žasnout, co všechno takové “normální” dítě…

Výběr z blogů

Modlitební komůrka

Před pár týdny jsme dělali chvály a měl jsem tam mít promluvu. Přemýšlel jsem, o čem mluvit. Byli tam i lidi, kteří jsou tak trochu na okraji církve anebo o Bohu něco ví, ale do…

Výběr z blogů

Povolená a užitečná rozkoš

Uvědomila jsem si, že mám jednu touhu, puzení: a to po vzdělání a poznávání. Je to krásná vášeň, nedovolí vám zakrnět. Připravuji přednášky na setkání žen a kromě archetypů, které…

Výběr z blogů

Jak to jen zvládáte?

Dostáváme nezřídka otázku podobného znění od některých přátel (a občas i všelijakých ne-přátel), kteří vědí o našich různých životních peripetiích. Oním to je většinou myšlena…