Slovo na den

21.3.2023

V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími.

Slovo na den

12.3.2023

„Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“