Slovo na den

22.1.2022

Když Ježíš vešel do jednoho domu, znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst.

Slovo na den

21.1.2022

Ježíš vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a (oni) přišli k němu.

Slovo na den

20.1.2022

Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z Galileje šlo za ním.