Slovo na den

17.11.2020

Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“

Slovo na den

14.11.2020

Ježíš pověděl svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat

Slovo na den

6.11.2020

My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista.

Slovo na den

5.11.2020

Ale v čem jsem (dříve) viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu.

Slovo na den

30.10.2020

Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor.

Slovo na den

29.10.2020

Avšak dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě, protože není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.