Slovo na den

7.6.2021

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. (Mt 5,12)Možná i já…