Slovo na den

17.3.2022

Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.

Slovo na den

11.3.2022

Neboť proto, že se bál a odvrátil od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře.

Slovo na den

3.3.2022

Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě.