Slovo na den

1.2.2021

Ježíš a jeho učedníci se přeplavili na druhý břeh moře do gerazenského kraje.

Slovo na den

31.1.2021

Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona.

Slovo na den

28.1.2021

Držme se pevně naděje, kterou vyznáváme, protože věrný je ten, kdo nám ten slib dal!

Slovo na den

23.1.2021

Když Ježíš vešel do jednoho domu, znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst.

Slovo na den

22.1.2021

Ježíš vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a (oni) přišli k němu.

Slovo na den

21.1.2021

Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z Galileje šlo za ním.