Slovo na den

05. 06. 2020

A lidé ve velkém počtu mu rádi naslouchali.Když Ježíš učil v chrámě, řekl: "Jak mohou učitelé Zákona tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův?Ježíšovu výkladu Starého zákona lidé rádi a…

Slovo na den

03. 06. 2020

Ježíš jim řekl: "Jste na omylu, protože neznáte Písmo ani Boží moc."Bůh řekl: `Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův?' On není Bohem mrtvých, ale živých! Velmi se mýlíte…

Slovo na den

02. 06. 2020

Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš. On však prohlédl jejich pokrytectví, a proto jim odpověděl: "Co mě pokoušíte? Podejte mi denár, ať se podívám!" Ježíš se…

Slovo na den

31. 05. 2020

"Přijměte Ducha svatého!"„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“(Jan 20,21)Každý z evangelistů vybírá některé události z doby po vzkříšení Krista, aby strhujícím…