Slovo na den

17.7.2021

Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, v němž jsem našel zalíbení!

Slovo na den

12.7.2021

Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal.

Slovo na den

11.7.2021

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy.

Slovo na den

4.7.2021

„Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“