Slovo na den

6.12.2020

Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.

Slovo na den

21.11.2020

„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.'

Slovo na den

17.11.2020

Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“