Slovo na den

16.6.2020

Zabil jsi a zmocnil ses? Tak praví Hospodin: Na místě, kde lízali psi krev Nábotovu, budou psi lízat i krev tvou!

Slovo na den

14.6.2020

„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“

Slovo na den

06. 06. 2020

Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v…