Slovo na den

10.7.2020

Odpusť každou nepravost a laskavě přijmi, když ti budeme obětovat plod svých rtů.

Slovo na den

1.7.2020

Zlí duchové ho tedy prosili: „Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů.“ Řekl jim: „Jděte!“