Slovo na den

5.6.2023

Já, Tobiáš, jsem chodil po cestách pravdy a spravedlnosti po všechny dny svého života.

Slovo na den

25.5.2023

Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.