Slovo na den

21.11.2020

„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.'

Slovo na den

17.11.2020

Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“

Slovo na den

14.11.2020

Ježíš pověděl svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat

Slovo na den

6.11.2020

My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista.

Slovo na den

5.11.2020

Ale v čem jsem (dříve) viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu.