Slovo na den

14.7.2020

Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky, které se staly v tobě, zůstala by až do dneška.

Slovo na den

10.7.2020

Odpusť každou nepravost a laskavě přijmi, když ti budeme obětovat plod svých rtů.