11. září 2022

Sila milosti

Čím sa stane kresťanstvo, ak by sme z neho odobrali konštantu milosti? Vzťahovanie sa k určitým morálnym princípom, či dejinným udalostiam? To by nám možno i stačilo, až do chvíle…