20. srpen 2022

Feministická teologie

V dějinách feminismu - který se jako mnohotvárné hnutí zrodil v první polovině 19. století ve Francii, Velké Británii a Spojených státech amerických lze rozlišit dvě fáze: fází…