22. leden 2020

(Z)korumpovaný teolog

V jednom z textů, kde "konzalovci" reflektují svou svéráznou podobu církevnosti - nešálí-li mě paměť, je to v příspěvku Jana Konzala do sborníku "Česká katolická eklesiologie…

VÍRA - NEVÍRA . . .

Žijeme v zemi, kde NEVÍRA přehlasovala VÍRU. Jen slabá pětina (jak nám nastínil náš současný prezident v jednom svém projevu k národu), je v naší zemi věřící, kteří nám říkají, že…

CITÁT Z CHRISTUS VIVIT 4

Podřizujte se starším. – článek 16 Současně se ale mladým doporučuje: „Podřizujte se starším“ (1 Petr 5,5). Bible stále vybízí k hluboké úctě ke starším, protože mají poklad…