A vím, že až přijdu, přijdu s plnou Mírou Kristova požehnání.