Hospodinu chci zpívat, protože vyslyšel slova mých úst, vysvobodil mě z rukou mých nepřátel...