S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Bible24 2010

sobota, 15. května 2010   do   neděle, 16. května 2010
Brno/Farnost sv. Cyrila a Metoděje Brno-Židenice
všichni účastníci »

Bible24 má svůj počátek má v Římě, kde při Biskupské Synodě o Božím Slově probíhala „Bible dnem i nocí“. V květnu roku 2009 byla Bible24 ve farnosti v Uherském Brodě. V tomto roce jsme pomyslnou štafetu převzali u nás, ve farnosti u sv. Cyrila a Metoděje v Brně - Židenicích.

Jde o soubor akcí, jejichž cílem je přiblížit veřejnosti Bibli jako slovo Boží, jako slovo určené každému člověku. Ve dnech 15.-16.května 2010 vyvrcholí v našem kostele Bible24 nepřetržitým čtyřiadvacetihodinovým čtením Písma svatého, kdy budou předčítány texty Nového zákona: čtyři evangelia a výběr z apoštolských listů. Četba bude prokládána hudebními vstupy. Budou pozváni zástupci z kulturního, veřejného i církevního života, ale především věřící děti, mládež, rodiny i senioři. Po celou dobu bude kostel otevřený pro kohokoliv, kdo se bude chtít do Božího slova zaposlouchat.

Přijměte laskavě naše pozvání
k Vaší osobní účasti na četbě a naslouchání.

Seznam účastníků

Určitě přijede 14


Váhá 6


Nepřijede 5