BenjaminRoll

BenjaminRoll / Benjamin Roll

hakuki

Tady, obávám se, nemá smysl plýtvat argumenty.

JiKu

Když většina usoudí, že z nabídky, která je k dispozici, bude nejlepším zahradníkem přece jen ten kozel, tak se jím stane ten kozel. To je obrana demokratického principu.

Chce-li někdo jiného vrchního zahradníka, musí dodat kandidáta, který bude pro většinu důvěryhodnější. To je obrana demokratického principu.

Třeba se většina domnívá, že i když si kozel přivlastňuje z výtěžku zahrady více, než by se některým zdálo správné, zbude na ostatní stejně více, než kdyby byl zahradníkem pes nebo slon.
To není obrana demokracie, to je mé vysvětlení toho, proč si většina přeje přece jen toho kozla.

Zobrazit 2 komentáře »
RealToltekDzehenuti

"Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův."

Myslíš si, že do spolku milion chvilek pro "demokracii" tě poslal jediný Bůh :) ?

BenjaminRoll

Nevím, jestli mě tam poslal. Ale vědomí mnohých darů od Boha a víra v jeho lásku a milost mě zavazuje se zastávat dobrých věcí a nebýt lhostejný k okolí a k celku...

RealToltekDzehenuti

Je ale hodně věřících co spolek milion chvilek nepovažují za dobrou věc ale jako prostředek pro politický boj o moc. A každá skupina je evidentně přesvědčena o své pravdě. Jedna z této skupiny má tedy pásku přes oči a skutečnou pravdu nevidí...Tedy zapeklitá patová situace :). Uvidíme která z těch skupin více respektuje demokratické volby a která slouží kterému pánovi.

BenjaminRoll

Jsem členem spolku a vím, že mně ani nikomu dalšímu že spolku o politickou moc nejde. Tak snad může mít toto svědectví nějakou váhu....

Zobrazit 4 komentáře »
RealToltekDzehenuti

Důležité je se na počátku zamyslet nad tím kdo je tvůrcem smrti a jak vznikla :).

. „Při trhání plevele byste totiž vyrvali z kořenů i pšenici!“

Vysvětlení je zcela jednoduché...soud patří jedinému Bohu, ten je spravedlivý soudce. Kdyby soudili obyčejní lidé napáchali by mnoho škod. Den žně je den božího soudu a soudit bude jediný Bůh. Sluhové ve verši jsou lidé, zatímco ženci jsou andělé, kteří budou činit vůle boží.

Hleď :

12Aby dostali do vlastnictví ostatek Edómu a všechny národy, které byly nazvány mým jménem, je výrok Hospodina, který to učiní. 13Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se přiblíží oráč k ženci a ten, kdo lisuje hrozny, k rozsévači; z hor bude kanout sladké víno a všechny kopce budou oplývat hojností.

RealToltekDzehenuti

36Potom opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: „Vylož nám to podobenství o plevelu na poli.“ 37On jim odpověděl: „Rozsévač dobrého semena je Syn člověka 38a pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho Zlého; 39nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. 40Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku. 41Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost, 42a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.

RealToltekDzehenuti

A tedy tvé tvrzení : " V tom je právě Zlo, Hřích, Nepřítel nebo, chcete-li, Ďábel tak nebezpečný. Nezničí to dobré sám, na to nemá moc, ale zamíchá se mezi ně tak, že se jen těžko rozezná a ještě hůře se jej zbavuje. A nakonec přesvědčí nás, abychom tu špinavou práci udělali za něj" je naprosto mylné... A počínáš si právě tak jak bys neměl...soudíš někoho protože si rozhodnut o pravdě ale té své a né té Boží !!!.

Zobrazit 3 komentáře »