Básníci/Básnířky

Popis společenství

Pro toho,kdo rád píše

Pútnik
Pútnik svojím životom
denne stále som,
Hľadám dni slnečné,
s Pánom len bezpečne.

Krásne kraje nachádzam,
S Ježišom nie som sám.
Len s ním má svet krásu,
mrvím zrnká klasu.

Tú úrodu srdca hľadám,
neteším sa žitia vadám.
No nádej ma nesie ďalej
ku Láske Božej samej.

– upraveno
Napsat komentář »

Blogerov čas

Sekundová ručička zas
litery textov meria.
Slová rodia písmen pás,
do srdca jemne mieria.

Blog zase výzvy kladie,
a nedá sa presvedčiť.
Z počítača náradie
nadväzuje mysle niť.

Tak zase slová predkladám,
a že ohrejú - dúfam.
S vami pritom nie som sám.
Blog si zase trúfa.

– upraveno
Napsat komentář »

Rozprávka

Ten sen mal tvoje oči.
Hovorili mi rozprávku,
čo počujem mnoho nocí.
Pochybnosť už nemám tu.

Že k tebe isto zájdem,
a úsmev ti vyčarím.
Pár slov k tebe mám len,
čo rozdúchajú teplo zím.

To teplo srdcu dávam.
Dúfam, že ťa zohrejú.
Nik s nimi už nie je sám,
keď rieku času studenú
pod nohami zase mám.

Napsat komentář »

Spytovanie

Akú tvár mám znova?
A čo duša schová?
Na tvári je úsmev milý,
a v duši málo sily?

Aké vravím slová?
Či ich srdce schová?
Či sú Tebe pokladom?
Či len verný Bohu som?

Komu účty skladám?
V ústrety dobrým radám?
Keď ma večer zakryje,
môj sen len stály je?

Môj sen v Bohu pramení?
Staviam stále na kameni?
S otázkami usínam.
Boh je so mnou,
nie som sám...

Napsat komentář »

Trpezlivý uvidí slnko,
čo mu ohreje tvár.
Pohrá sa s vlnkou,
vyhne sa mu svár.

Trpezlivý čaká čas,
kedy ho odmena čaká.
Nehrozí mu príkry zráz,
aj keď zvada láka.

Trpezlivý čas vychutná,
keď ovocie svoje dostane.
A radosť svoju isto má,
aj keď sú dni neznáme.

Napsat komentář »

Človek po ovocí dobroty
často siaha s dôverou,
keď robí si výlety
prírodou v lete zelenou.

Dobrý Boh naň pozerá,
či človek pritom verný je.
Je v srdci k Bohu dôvera,
že Pán splní nádeje?

Čo Dobrý Boh napĺňa
často darom milostí.
Radosťou toho dňa
človeka pohostí...

Napsat komentář »

Azda stále som
len spiaci strom,
čo čaká na jar,
aby mohol dať
svoj dar.

Kvety milých slov,
s mojou slovnou hrou,
čo potom dozrejú
ovocnou nádejou...

Napsat komentář »
Napsat komentář »

Sme zatúlané lode,
čo občas nájdu smer.
Na studenej vode
svetských sfér.

No nádej máme
v Božom Synovi.
On cesty známe
pre život vynoví.

On je dobrá cesta tá,
čo k blaženosti vedie.
A privedie nás na miesta,
o ktorých dobre vedieť.

Napsat komentář »

Keď slová rynú zo srdca,
a človek ich už neráta,
hodnotu dá pôvodca,
v nich láska horúca
bez zlata

kypí a hreje okolo.
Šťastný ten poslucháč.
Smutno mu nebolo,
a zabudol aj na plač.

– upraveno
Napsat komentář »