Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

BáraH

BáraH / Barbora Hanáková / 29 let

Ora et labora Celý blog »

Modlitba přijmutí sebe a nazírání na Boha

Z Tvé ruky přijímám sebe samého Neustále přijímám sebe samého z Tvé ruky. Taková je má pravda a radost. Neustále na mě spočívá Tvůj pohled, a já žiji z Tvého pohledu, můj Stvořiteli a má Spáso. Uč mě v tichu své přítomnosti rozumět Tvému tajemství,…

Úkon lásky

Úkon lásky sv. Jana Maria Vianneye Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat až do posledního dechu svého života. Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný. Raději chci zemřít láskou k Tobě než žít jen okamžik bez lásky k Tobě. Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o…

Výroky svatých

Časem k hledání Boha je tento život. Časem k nalezení Boha je smrt. Časem k vlastnění Boha je věčnost. Sv. František Saleský Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili. Sv. Jan Maria Vianney Poslušnost je jed na pýchu. Sv. Albert…

Modlitba za dar přátelství

Modlitba za dar přátelství Pane, učiň mě přítelem. Dej, abych probouzel důvěru v člověku, který trpí úzkostí; v člověku, který hledá světlo daleko od Tebe; v člověku, který by rád začal znovu, ale neví jak; v člověku, který by rád otevřel své srdce,…

Citát na každý den ;)

Citáty na každý den z www.vira.cz :) http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Objednejte-si-kraticky-citat-z-Bible-na-kazdy-den-e-mailem.html

Modlitba sv. Brigity na 1 rok

Úvodní modlitba Náš nebeský Otče, předstupujeme před zmučenou tvář Tvého Syna, našeho Spasitele, abychom rozjímavou modlitbou uctili po vzoru svaté Brigity rány, které On přijal za nás hříšníky. Přispěchej nám s Matkou Marií, svatou Brigitou, Otcem…

Aforismy

AFORISMY PAVLA KOSORINA Hledání Boha nám zabere celý život, ale tím je také zajištěn jeho smysl. Když je Bible zakázána, čte se více jako když je kázána. Bůh je tak blízko, že ho člověk snadno přehlédne. Víra v Boha je berlička, ale raději se do…

Modlitba za vytrvalost

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11, 28 Otče nebeský, děkujeme Ti vroucně, že můžeme každý den poznávat Tvoje dobrodiní. Děkujeme Ti, že se můžeme setkávat s Tebou u Tvého stolu, že…

Modlitba lítosti

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.list Janův 1, 9 Pokání Hospodine, Bože milostivý a milosrdný, děkuji Ti, že mne povoláváš z nepravosti k životu spravedlivému…

Modlitba v pokušení

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1.Korintským 10, 13 Pokušení Hospodine,…

Modlitba usmíření

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Matouš 6, 14 Smířlivost Nebeský Otče, děkuji Ti, že máš se mnou trpělivost. Prosím, naplň mne duchem lásky, pokoje a smířlivosti. Pomoz mi, prosím, krotit mou…

Modlitba za čisté svědomí

Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Žalm 51, 6; 11-12 Čisté svědomí Svatý Bože, před…

« Novější 1 2 Starší »