Věřím, že ve všem, co žije zanechal Bůh stopu své lásky.