Kázání o tom, co je to opravdu podstatné (podle Micheáše)

augustana