Drazí Antiošáci,

vzhledem k častému výskytu antiošáků v Olomouci přicházím s návrhem stejně jako loni Vláďa udělat Anti-Ode-poledne II.

Program by byl asi jako loni (viz. https://www.signaly.cz/anti-ode-poledne), což znamená:
adorace Nejsvětější svátosti a společné popovídání u teplého čaje

Termín navrhuji opět středeční odpoledne asi od těch 16:00, ale samozřejmě vítám jakékoli připomínky.