Měj na zřeteli tři věci a tak neupadneš do hříchu - věz, z čeho pocházíš, kam se ubíráš a komu budeš skládat účty. Z čeho pocházíš - z páchnoucí kapky. Kam se ubíráš - na místo, kde je prach, hniloba a červi. A komu budeš skládat účty - králi, jenž jest král králů, Svatému, budiž veleben.