Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Základní informace

Popis společenství:

Motto letošního roku:"V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry." (srov. Kol 2,7).

Bylo nebylo.... tak nějak to vždycky začíná v pohádkách.
A naše pohádka začala jednoho podzimního dne. Tehdy se do Diecézního centra
života mládeže sjelo téměř 40 mladých lidí, aby spolu strávili víkend. Mnozí
se viděli poprvé, někteří se znali několik let, zkrátka tak různorodá
skupina se hned tak nevidí. Ale ač se to zdá jako v pohádce, je to realita.
V Osové Bítýšce jsme zapustili kořeny a na našich víkendech stavíme základy
pro společenství.. Zkrátka a pro nás jedině dobře: V Kristu jsme konřeny
zapustili, na Něm (v každém z nás) jsme postavili základy a pevně se držíme
víry, která je nám všem společná.
To jsme my - společenství Animátoři 2009 - 2011 Východ.

My zme banda, čo chváli Boha... čo ma radost, čo ma vieru, čo chváli Boha..."

Termíny víkendů (2.ročník)

3. - 5. 9. 2010

15. - 17. 10. 2010 (Fóra mládeže)

12. - 14. 11. 2010

3. - 6. 2. 2011

25. - 27. 3. 2011(závěrečný víkend)

Adresa společenství: www.signaly.cz/animatorimamrevychod
Správce:
anulee
Číslo společenství (ID): 56549

Společenství zetlelo 18. 3. 2012.