Kam člověk musí dojít aby našel kus sebe?
Zdá se mi, že često bloudíme kolem osy něčeho čeho tak dlouho chceme dosáhnout a poté když dojdem jako velbloud v poušti k oáze, děláme, že ji nevidíme.