Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Angelar

Angelar / Vladimír Zeman / 32 let

V celibátu

Adoro te devote Celý blog »

Lenost

Lenost Toto pojednání se týká jedné z velmi rozšířených a stále aktuálních neřestí, totiž lenosti, nechuti, acedie... Svědectví Písma svatého Nejprve ovšem několik citátů o lenosti a lenoších z Písma svatého, kde zvláště kniha Přísloví k tomu má co…

Modlitby za jednotu s Petrovým stolcem 18.-25. 1.

převzato z: http://www.jejkov.cz/clanky/co-je-pred-nami/modlitby-za-jednotu-s-petrovym-stolcem-18.-25.-1..html Modlitby za jednotu s Petrovým stolcem 18.-25. 1. 4. 1. 2014 „Víra není věc, kterou vymýšlíme nebo sjednáváme. Je základem, z něhož žijeme…

O bludech, dogmatech a životě křesťana obecně

O bludech, dogmatech a životě křesťana obecně Od počátku dějin křesťanství se vyskytovalo plno problémů s osobami a skupinami, které se klonily k různým názorům více či méně slučitelným s tou vírou, která byla v Církvi svaté od počátku a jak byla…

Co je to liturgie?

Co je to liturgie? Když se řekne liturgie, představujeme si nejspíše něco, co má nějakou spojitost s kostelem. Pokud bychom se pokusili o neodborný rozbor slova, mohli bychom dojít k mylnému pojetí, že by se slovo „liturgie“ skládalo ze slov „lid“ a…

Apoštolský list Euntes in mundum Svatého otce Jana Pavla II. k tisíciletému výročí od Křtu Kyjevské Rusi

Před pár lety jsem objevil zajímavý apoštolský list vyprávějící o mém patronovi sv. Vladimírovi, knížeti kyjevském. Ptal jsem se vícero lidí i mezi řeckokatolíky, jestli tento list neznají či jestli dokonce neví o jeho překladu. Nemohl jsem se…

Litanie ke sv. Irenejovi z Lyonu

Když píši diplomovou práci z teologie, neobejde se to bez modlitby. Když píši o sv. Irenejovi z Lyonu, koho jiného prosit o přímluvu? Proto, než jsem začal psát, prošel jsem liturgické knihy, jestli tam nebude nějaká vhodná modlitba. Něco jsem sice…

Jak putovaly do Říma

Oslovil mě jeden článek, který vyjadřuje zkušenost dvou děvčat s Pánem Bohem na jejich pouti do Říma: Bláznivý nápad …aneb jak putovaly Katharina a Leonie z Assisi do Říma Z naší pouti do Říma je možné vyprávět mnoho příhod: o lidech, kteří nás…

"Victimae paschali laudes" - velikonoční sekvence

"Victimae paschali laudes" - Duchovní zamyšlení nad velikonoční sekvencí P. Daniel Eichhorn Víctimae pascháli laudes ímmolent Christiáni. Agnus redémit oves: Christus ínnocens Patri reconciliávit peccátores. Mors et vita duéllo conflixére mirándo:…

X. - Mše svatá a svátost Eucharistie: hlavní části mše svaté obecně

X. - Mše svatá a svátost Eucharistie: hlavní části mše svaté obecně Tajemství mše svaté je dáno vlastně již od poslední večeře, kdy byla ustanovena Pánem Ježíšem Kristem. Protože jde o tajemství, není možné ho dokonale popsat, ale jen se k němu s…

Právo, spravedlnost a milosrdenství

Iudica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me. Quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me reppulisti, et quare tristis incedo dum affligit me inimicus? Emitte lucem tuam et veritatem tuam: ipsa me…

IX - Mše svatá a svátost Eucharistie – adorace

Mše svatá a svátost Eucharistie IX – adorace Křesťanská zbožnost v eucharistické adoraci nalezla chvályhodný způsob, jak uctívat našeho Pána Ježíše Krista, který se z lásky k nám stal člověkem, aby nás navěky spasil, a který při mši svaté je…

VIII. - Mše svatá a svátost Eucharistie – svaté přijímání

Mše svatá a svátost Eucharistie VIII – svaté přijímání Ve svatém přijímání k nám přichází sám Pán. Je to okamžik, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost. Církevní otcové užívali spojení „cum amore ac timore“ – s láskou i bázní. Lásku a pravé…

« Novější 1 2 3 4 7 10 13 Starší »