AnezkaSujanova

AnezkaSujanova / Anežka Šujanová

Jiné, ale stále stejné

Odvahu, děti! Křičte k Bohu. (Bar 4,21) Nad Českým Krumlovem, jedním z míst, které jsme projeli po Vltavě s jednou takovou skvělou třídou gympláků.. Nemůžu tomu moc uvěřit, že se…

Jak se v Třinci zapalují lýtka

Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. (1 Jan 3, 1-2) Někdo mi občas krade foťák na kytičky, i na čmeláky... Třinec. První co můžeme spatřit po…

Na cestách

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mě. (J 14,1) Tohle je švestka, ta větev. Toť dnešní fešácký kousek až z dalekého Slezska. Dneska jsem zaspala.…

O lese (poprvé)

Dneska to slunko vypadalo fakt hustě. No ale vyfotit se to stejně nikdy nedá. Ale kdo má fantazii, může si to zkusit představit, jak to vypadalo skvěle.. Ale ještě skvělejší je…

Co zhlédnout

Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid. (Jer 6,16) Čirou náhodou jsem objevila film, na kterém jsem v roce jeho…

Co jsem zač

Co je člověk, že na něho pomatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jenom trochu jsi ho ponížil pod anděly, slávou a ctí jsi ho korunoval, všechno jsi mu podřídil pod nohy. (Žid 2,…

Protože se vysávaly sochy

Proto můžeme s důvěrou říkat: Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? (Žid 13,6) Dneska je sv. Šarbela Machlúfa (mimo jiné). Kdo ho nezná, styďte se a…