#zdroj:+RaVat

Modlitba-úkon důvěry

alimduL

Modlitba je radikální úkon důvěry, svěření se milosrdnému Bohu povzbuzující katecheze Benedikta XVI.: Drazí bratři a sestry, Obracet se k Pánu v modlitbě vyžaduje vždycky radikální úkon důvěry spolu s vědomím, že se svěřujeme Bohu, který je dobrý,…