#zdroj:+RaVat

Bůh nepřebývá ve skříni

alimduL

Jen Boží věci zasluhují v našem životě spěch Homilie Benedikta XVI. na slavnost Nanebevzetí P.Marie, Castelgandolfo Drazí bratři a sestry, Opět se spolu scházíme, abychom slavili jednu z nejstarobylejších a neoblíbenějších slavností dedikovaných…