#zdroj:+RaVat

Privilegovaná místa usebrání

alimduL

Poutní místa – privilegovaná místa usebrání Prozřetelnost i dnes používá poutních míst ke konverzím a k útěše mnohých. List Kongregace pro klérus určený rektorům poutních míst obsahuje významné myšlenky o poutních místech: Duchovní správci těchto…