Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.

Popis společenství

Dobrovolné seskupení spolků dětí a mládeže, které ve své činnosti zohledňují křesťanské principy a zásady.