Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.