Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.

Základní informace

Popis společenství:

Dobrovolné seskupení spolků dětí a mládeže, které ve své činnosti zohledňují křesťanské principy a zásady.


Adresa společenství: www.signaly.cz/aksm
Správce:
vojtechorlik
Číslo společenství (ID): 120904

Společenství tleje od 11. 5. 2020.