Teda, moc děkuju za Sommer Job! Sice jsem se účastnila jen akcí pro veřejnost, ale i tak to bylo pro mě úžasným obohacením!:-)