Tak mám za sebou opět nádhernou pouť do Wambierzyc k bazilice Panny Marie!