Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) v Košiciach

sobota, 7. května 2011      09:02
Košice
ul. Alejová 11

PREDBEŽNÝ PROGRAM ADSM 2011

8. 00: registrácia
9. 00: slávnostné otvorenie ADSM´ 11
9.10: chvály
9.45: pantomíma
10.00: predstavenie dekanátov
10.30: sv. omša s o. arcibiskupom
12.00: predstavenie workshopov
12:10: obed z vlastných zásob (možnosť zakúpenia v bufete – bagety, kofola, chipsy, sladkosti...)
13. 00: workshopy
14.00: VIA LUCIS (M. Čekovský + A. Fabián a spol.)
15.15: KBM
15.30: Koncert - Kerygma
16.30: adorácia
17.00: požehnanie a záver


Podrobnosti
Vložil: Pavloš
Vloženo: 3. 5. 2011
Upraveno: 3. 5. 2011