Již tuto středu ve 20,00 v kostele sv. Bartoloměje: večer VskS - Vladimír Petkevič: Edita Steinová: "Pojď, jdeme za náš národ ..." Doc. Edita Steinová, židovka, ale i praktická ateistka, konvertitka, filosofka, mystička a nakonec osvětimská mučednice, prohlášená Janem Pavlem II. patronkou Evropy. Žena, která svým životem odráží pohnuté politické i ideové dějiny 20. století, v komponovaném večeru Doc. Vladimíra Petkeviče z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve 20,00 mše svatá a poté následuje přednáška. http://ads.cvut.cz/udalosti/archiv-novinek/209-pojd-jdeme-za-nas-narod