Veni Creator Spiritus ADS ČVUT

středa, 10. října 2012      20:00
Sv. Bartoloměje, Bartolomějská, Praha

Poprvé v dějinách ČVUT zahájíme akademický rok tradiční bohoslužbou Veni Creator Spiritus. Název je odvozen z latinského názvu hymnu k Duchu svatému, připisovanému mohučskému arcibiskupu Rabanu Maurovi (+ 856). Patří k univerzitní tradici vždy na počátku nového školního roku vyprošovat votivní mší svatou pro celou akademickou obec dary Ducha svatého, tak nezbytné pro skutečně autentickou vědeckou práci. Univerzitní mistři i studenti, tedy ti, kteří se na akademické půdě odedávna nazývali kolegy, si totiž byli vždycky vědomi, že i ve vědecké práci platí přísloví: „Bez Božího požehnání marné lidské namáhání“. Tím spíše, že autenticky pěstovaná věda musí v prvé řadě přinášet užitek lidem a nesmí se tak stát vědou pro vědu, jak se tomu mnohdy dělo a děje. A právě v Duchu Svatém je akademik schopen nalézat tuto často nepříliš zřetelnou hranici a plnit své poslání ve službě Bohu a lidem. Platilo to před tisícem let, kdy na evropské půdě vznikaly první univerzity, platí to i dnes, na počátku třetího tisíciletí křesťanské éry.

Jsme rádi, že při této příležitosti přijal pozvání na naši akademickou půdu pražský arcibiskup a český primas, Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP. Ostatně, není to náhoda: právě on totiž letos zjara formálně svým dekretem zřídil na naší technické univerzitě akademickou duchovní správu a historicky prvním duchovním správcem akademické obce ČVUT v Praze jmenoval otce Vladimíra Slámečku, absolventa a dlouholetého pedagoga Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Slavnostní bohoslužbu bude otec kardinál celebrovat v našem univerzitním kostele sv. Bartoloměje ve středu 10. října ve 20 hodin. Po mši svaté se s otcem kardinálem setkáme v kryptě pod kostelem na neformálni besedě. Věříme, že celého večera se účastní nejen početný zástup našich studentů, ale také spousta pozvaných hostů z vrcholného managementu školy i jednotlivých fakult. Budeme tak mít jedinečnou příležitost klást v inspirativním prostředí klášterní krypty otázky nejen prvnímu muži české katolické církve, ale i přítomným akademikům. Tím spíš, že otec Dominik před žádným problémem církve a společnosti neuhýbá, ale snaží se s erudicí teologa, řeholníka, pastýře, ale především skromného křesťana naslouchat a nacházet odpovědi, byť by byly jakkoliv nepříjemné. Určitě tedy přijďte a vezměte s sebou i svoje kamarády. Kromě všech velkých osobností se na vás těší především tým ADS, Vaší nové studentské organizace!


Podrobnosti
Vložil: Jan Molnár (zomp)
Vloženo: 21. 8. 2012
Upraveno: 1. 10. 2012

vytvořil akci.

Lusmarí

su mimo Prahu:-(

Zobrazit 1 komentář »