Adorace za povolání u sv. Ludmily - Milosrdné sestry sv. Kříže

pátek, 6. prosince      14:30  do  17:30
Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Vinohrady, Jugoslávská 662/27, 120 00 Praha, Vinohrady

Modlitby za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu.  
Tentokrát s Kongregací Milosrdných sester sv. Kříže a Mons. Karlem Herbstem.  

Každý 1. pátek v měsíci.  

Společná mše svatá s biskupy a řeholníky.  
________________________________________  

14:00 Výstav Nejsvětější svátosti  
15:30 Společná adorace, kterou vedou řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí, rodiny a farnost  
16:30 mše svatá, kterou slouží naši biskupové  
Jsou zvání všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu, i ti, kteří je chtějí doprovázet svou modlitbou!  

Bližší informace na https://www.hledampovolani.cz 
www.klaster-km.cz


Podrobnosti
Vložilo společenství: Pro ty, kteří hledají své životní povolání
Vloženo: 22. 10. 2019